Страхування майна

Замовити страхування

Фінансові втрати можуть виникати в силу різних обставин, таких, як наприклад, пожежа, стихійні лиха, бунти, страйки, тероризм та інші несприятливі події. Всі ці події тягнуть за собою одне - економічні втрати для страхувальника

Гнучкі умови страхування і надійне перестрахування від Прем'єр Гарант Профі допоможуть зберегти фінансову незалежність і стабільність, а також зробити ваш бізнес захищеним від будь-яких видів ризиків

Страхове покриття від Прем'єр Гарант Профі відшкодовує збитки, завдані майну в результаті настання страхової події, а також втрати, понесені в результаті зупинки операційної діяльності

Діяльність здійснюється на підставі ліцензії: Добровільне страхування майна (крім залізничного, наземного, повітряного, водного транспорту (морського внутрішнього та інших видів транспорту), вантажів та багажу (Ліцензія видана Нацкомфінпослуг на підставі Розпорядження № 982 30.05.2019 року (термін дії з 30.05. 2019 безстроковий)

Страхування нерухомості підприємств 

В процесі своєї діяльності будь-яке підприємство може зазнати значних збитків в результаті пошкодження або знищення майна при пожежі, вибуху, стихійному лиху, протиправних дій третіх осіб та інших подій

Прем'єр Гарант Профі пропонує страхування майна, що належить підприємству на праві власності або знаходиться в розпорядженні на законних підставах (купівля, продаж, комісія і т.д.). Страхувальником можуть виступати підприємства і організації всіх форм власності

Об'єкти страхування - будь-яке нерухоме майно Страхувальника, наприклад:

 • Офісні приміщення, бізнес-центри
 • Склади, ангари, гаражі
 • Торгово-розважальні центри
 • Комерційна нерухомість
 • Земельні ділянки та виробничі території
 • Виробничі приміщення
 • Будинки, житлові комплекси
 • Земля, зайнята під агробізнес
 • Закладеного нерухомого майна
 • Інша нерухомість, яка передбачена законодавством України

Майно можна застрахувати від таких страхових ризиків:

 • Вогневі ризики: пожежа, удар блискавки, вибух газу, вибух котельного обладнання, хімічний вибух
 • Стихійні явища: землетрус, зсув, обвал, буря, ураган, шквал, смерч, сильний дощ, тривалі дощі, сильна злива, град, тиск снігового (льодового) покриву, повінь, підтоплення, затоплення;
 • Транспортні ризики: падіння на застраховане майно пілотованих літальних апаратів, їх уламків, вантажів, якими перевозяться, а також розлив палива і інших технічних речовин, що знаходяться в паливній системі літальних апаратів, наїзд на застраховане майно транспортних засобів;
 • Протиправні дії третіх осіб: крадіжка зі зломом, пограбування, розбій, навмисні дії третіх осіб;
 • Вплив води: витоки з водопровідних, каналізаційних, опалювальних систем і систем пожежогасіння, помилкове включення приладів і обладнання автоматичних систем пожежогасіння;
 • Бій скла;
 • Інші випадкові події, які стали причиною пошкодження, знищення або загибелі застрахованого майна.

Страхова сума визначається в розмірі дійсної, балансової або заявленої Страхувальником вартості майна, яке необхідно застрахувати

Замовити страхування

Страхування будівельно-монтажних та технічних ризиків 

Прем'єр Гарант Профі допоможе вам позбутися ризиків, які пов'язані з проведенням будівельно-монтажних робіт

Страхувальником може виступати:

 • Замовник будівництва, а також будівельні підприємства, що здійснюють проект будівництва, включаючи всіх підрядників (генеральних, головних), субпідрядників при страхуванні будівництва;
 • Виробник або постачальник монтажного об'єкта, якщо монтажні роботи виконуються ним самим або під його відповідальність;
 • Особи, яким доручено виготовлення монтажу;
 • Власник монтажного об'єкта при страхуванні монтажу та пробного пуску; експлуататор машин;
 • Експлуататор машин;
 • Власники або орендарі електронних систем або електронного обладнання.

Об'єктом страхування може бути майновий інтерес страхувальника, пов'язаний з володінням, користуванням і розпорядженням:

1. При будівництві: всіма об'єктами наземного і підземного будівництва (будівлі, споруди, електростанції, аеропорти, дорожні і залізничні об'єкти, мости, дамби, греблі, тунелі, канали), а також допоміжними спорудами (тимчасові обвідні канали та дамби), усіма матеріалами, які знаходяться на будівельному майданчику і необхідними для виконання будівельних робіт та іншого, зокрема:

 • Роботами (їх вартість), здійсненими будівельним підприємством або його підрядниками відповідно до договору, включаючи підготовчі роботи на будівельному майданчику (виїмка ґрунту, планувальні роботи),
 • Обладнанням будівельного майданчика (гуртожитки, склади, ліси, інженерні мережі і т.д.),
 • Будівельними машинами (землерийні машини, крани, транспортні засоби), які використовуються на будівельному майданчику,
 • Витратами на розчищення території від уламків при ліквідації збитку після страхового випадку на будівництві,
 • Можуть бути застраховані роботи по монтажу машин, установок і металевих конструкцій, якщо вартість монтажних об'єктів, включаючи витрати на монтаж, становить менше 50 відсотків загальної страхової суми.

2. При монтажі і пробному пуску:

 • Усіма видами машин, механізмів і конструкцій (електрообладнання, мости, верстати, крани, силові установки, фабрики, турбіни, генератори, електродвигуни, трансформатори, друкарські машини, цеху, електростанції, хімічні установи, доменні печі і т.д.); їх монтажем та пробним пуском,
 • Обладнанням для проведення монтажу (крани, лебідки, зварювальні апарати),
 • Предметами, що знаходяться на монтажному майданчику та мають відношення до монтажу,
 • Витратами з розчищення території після нанесення збитку при монтажі,
 • Можуть бути застраховані будівельні роботи, якщо їх вартість менше вартості монтажного обладнання

3. При страхуванні машин:

 • Усіма машинами, апаратами, механічним обладнанням, устаткуванням (парові котли, турбіни, генератори та ін.), включаючи машини та обладнання для розподілу енергії (трансформатори, високо- і низьковольтні установки), виробничі і допоміжні машини (верстати, мішалки, насоси, трубопроводи , компресори і т.п.)
Замовити страхування

Передбачено страхування від таких ризиків:

1. Майну будівництва:

 • Аварією, якщо вона не входить у виключення, обумовлені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • Вогнем (пожежа, удар блискавки, вибух і збитки, понесені при гасінні пожежі),
 • Стихійними лихами (паводком, повінню, затопленням, зливою, незвичайним для даної місцевості снігопадом, землетрусом, лавиною, бурею, осіданням або зсувом, обвалом),
 • Неправомірними діями третіх осіб, включаючи крадіжку зі зломом (грабіж),
 • Браку в результаті прояву недбалості працівника.

2. Предметам монтажу:

 • Аварією, якщо вона не входить у виключення, обговорені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • Вогнем (пожежа, удар блискавки, вибух і збитки, понесені при гасінні пожежі),
 • Стихійними лихами (паводок, повінь, затоплення, злива, незвичайний для даної місцевості снігопад, землетрус, лавина, буря, осідання ґрунту, зсув, обвал),
 • Помилками при монтажі,
 • Коротким замиканням, надмірною напругою, електричними дугами,
 • Підвищеним і зниженим тиском, розривом внаслідок дії відцентрової сили,
 • Що відвалюються або падають частинами, попаданням сторонніх частин,
 • При перевезенні їх на монтажному майданчику.

3. Машинам:

 • Аварією, якщо вона не входить у виключення, обговорені умовами страхування або договором (відповідно до правил техніки безпеки),
 • Помилками в конструкції і розрахунках, допущеними при монтажі, дефектами лиття і матеріалу,
 • Розривом внаслідок дії відцентрової сили,
 • Коротким замиканням, перенапруженням,
 • Нестачею води в парогенераторах,
 • Фізичним вибухом,
 • Ураганом, морозом.
Замовити страхування

Страхування машин і обладнання 

Прем'єр Гарант Профі представляє Вашій увазі добровільне комплексне страхування майна, промислових машин і технологічного обладнання від поломок

Об'єктами страхування можуть бути:

Промислові машини і технологічне обладнання, які виробляють, перетворюють, розподіляють енергію, матеріали або обробляють інформацію. Наприклад:

 • Турбіни, генератори;
 • Бойлери і парові котли , опалювальні системи ;
 • Системи газо- і водопостачання;
 • Трансформатори, високо- і низьковольтні установки;
 • Вентилятори, преси, мішалки, компресори, насоси;
 • Конвеєрне обладнання;
 • Машини та обладнання.

Страхові ризики:

 • Дефекти матеріалів, помилки при конструюванні, проектуванні, виготовленні та / або монтажі, виявлення яких існуючими методами об'єктивного контролю і діагностики до моменту виникнення збитку було неможливо;
 • Розрив тросів, ланцюгів;
 • Перевантаження, перегрів, вібрація, заклинювання, засмічення механізму сторонніми предметами, зміна тиску всередині механізму;
 • Розрив (вибух) в результаті дії відцентрової сили;
 • Коротке замикання;
 • Фізичний вибух парових котлів, двигунів внутрішнього згоряння та інших джерел енергії, за умови, що відшкодовується тільки збиток, заподіяний безпосередньо тим промисловим машинам і технологічного устаткування, в яких виник вибух;
 • Гідравлічний удар або нестача охолоджуючої або іншої рідини в котлах або апаратах, що діють за допомогою пари або рідин.

Страхова сума встановлюється в розмірі дійсної, балансової або узгодженої вартості майна.

Замовити страхування

Страхування товарних запасів 

Страхувальником можуть виступати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які на законних підставах володіють, користуються, розпоряджаються товарними запасами, зокрема компанії-дистриб'ютори і оператори складських комплексів.

Об'єктом страхування виступають товарні запаси, а саме:

 • Продукція, товари, сировина, напівфабрикати, матеріали;
 • Товари в обороті;
 • Товари в незавершеному виробництві, такі, як продукти харчування, побутова, комп'ютерна оргтехніка, будівельні матеріали, текстильна і взуттєва продукція, транспортні засоби на складі і в салоні, продукція металургії та ін.
Замовити страхування

Страхування нематеріальних активів

Прем'єр Гарант Профі пропонує своїм клієнтам страхування сучасного виду майна - нематеріальних активів

До нематеріальних активів - об'єктів страхування слід віднести :

 • Виключне право власника патенту на власний винахід або промисловий зразок.
 • Виключні авторські права на бази даних, топологію інтегральних мікросистем, авторське програмне забезпечення для ПК.
 • Ділову репутацію організації.

Види страхових продуктів для нематеріальних активів:

 • Страхування нематеріальних активів з урахуванням видової приналежності об'єктів інтелектуальної власності;
 • Комплексне страхування засобів індивідуалізації об'єктів інтелектуальної власності та патентного права.

Послуги зі страхування нематеріальних активів з урахуванням видової приналежності об'єктів інтелектуальної власності здійснюються виключно щодо таких результатів інтелектуальної діяльності як винаходи, товарні знаки, корисні моделі та промислові зразки.

Страхові ризики:

 • Промислове шпигунство та крадіжка
 • Кібер-атаки і DDOS серверні атаки
 • Втрата конкурентних переваг
 • Знищення ділової репутації
 • Інші ризики, які призводять до втрати економічної ефективності нематеріального активу.
Замовити страхування

Страхування інших типів майна 

Страхувальником можуть виступати юридичні особи та фізичні особи-підприємці, які на законних підставах володіють, користуються, розпоряджаються товарними запасами, зокрема компанії-дистриб'ютори і оператори складських комплексів

Об'єктом страхування виступають товарні запаси, а саме:

 • Продукція, товари, сировина, напівфабрикати, матеріали;
 • Товари в обороті;
 • Товари в незавершеному виробництві, такі, як продукти харчування, побутова, комп'ютерна оргтехніка, будівельні матеріали, текстильна і взуттєва продукція, транспортні кошти на складі і в салоні, продукція металургії та ін.
Замовити страхування

Страхування інших типів майна

Страхова компанія Прем'єр Гарант Профі пропонує своїм клієнтам страхування будь-яких об'єктів матеріального і нематеріального майна, яким володіють юридичні особи та підприємці.

Об'єктами страхування можуть бути:

 • Гаджети та електронне обладнання
 • Предмети мистецтва
 • Недобудовані будівлі
 • Шахти, колодязі, родовища
 • Ліцензії, договори, документи
 • Інші об'єкти страхування можна розглянути за запитом
Замовити страхування

Переваги страхування майна з Прем'єр Гарант Профі

 • Працюємо з усіма типу юридичних осіб та фізичних осіб підприємців
 • Пропонуємо страхування будь-яких типів комерційного майна - понад 100 об'єктів страхування
 • Передбачені основні ризики, які покривають 100% можливих імовірнісних результатів подій
 • Більше 20 страхових продуктів в сегменті страхування майна
 • Своєчасні виплати і надійність

Залишилися питання - зв'яжіться з нашим консультантом

Консультація