Добровільне страхування
від вогневих ризиків і ризиків стихійних явищ

Замовити страхування

Прем'єр Гарант Профі здійснює добровільне страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ на базі ліцензії, виданої Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, на підставі розпорядження № № 789 07.05.2019 року ( термін дії з 07.05.2019 безстроковий )

Предмет страхування - майнові інтереси Страхувальника, що не суперечать законодавству України, пов'язані з володінням, користуванням і розпорядженням майном. Застрахованими можуть бути також витрати Страхувальника, пов'язані з порятунком застрахованого майна та усунення наслідків страхового випадку

Страховий ризик - певна подія, на випадок якої проводиться страхування і яка має ознаки ймовірності та випадковості настання. Прем'єр Гарант Профі в своїх договорах передбачає наступні страхові ризики

 1. Вогневі ризики (пожежа, удар блискавки, вибух, падіння пілотованих літальних апаратів)
 2. Підпал
 3. Стихійні явища
 4. Затоплення
 5. Крадіжка зі зломом, пограбування
 6. Вандалізм
 7. Механічні ушкодження
 8. Розбиття вікон і предметів зі скла
 9. Поломка машин і устаткування - технічні ризики
 10. Вплив рідин
 11. Умисне знищення або пошкодження застрахованого майна
 12. Будь-які інші випадкові події, які стали причиною пошкодження , знищення або загибелі застрахованого майна

Страховий випадок - факт заподіяння шкоди, внаслідок настання під час дії договору страхування будь-який з випадкових подій, щодо яких було укладено договір страхування

Страхова сума - грошова сума, в межах якої Страховик відповідно до умов цього Договору зобов'язаний провести виплату при настанні страхового випадку

Розмір страхового відшкодування визначається Страховиком, виходячи з суми заподіяної в результаті настання страхового випадку матеріального збитку, з урахуванням умов цього Договору

Перелік документів, які підтверджують понесені витрати:

 • Витрати або калькуляції на виконання ремонтно-відновлювальних робіт;
 • Копії договорів закупівлі, договорів підряду, калькуляцій з усіма додатками;
 • Копії актів здачі-приймання робіт з відновлення пошкоджених об'єктів;
 • Копії рахунків-фактур и і інших документів, що підтверджують понесені витрати.

Термін дії договору: Договір страхування може бути укладений на термін до 1 року

Місце дії договору: Дія Договору поширюється на територію України. У разі, якщо протягом дії договору застраховане майно за своїм призначенням повинне переміщатися, в Договорі повинні бути вказані маршрут або територію переміщень

Переваги страхування майна від вогневих ризиків та ризиків стихійних явищ з Прем'єр Гранат Профі:

 • Більше 12 варіантів груп ризиків для страхування
 • Справедлива оцінка страхової суми
 • Предмет страхування може поширюватися на величезну кількість майнових об'єктів Страхувальника
 • Лідируючі позиції по ринку страхових послуг України в даних страхових продуктах
Замовити страхування