Фінансові показники

Фінансові показники компанії на 31.03.2021

Активи

94 515 000

грн

Власний капітал

94 515 000

грн

Гарантійний фонд

38 162 000

грн

Страхові резерви

19 973 000

грн

111 230 800 грн

Всього страхових платежів зі страхування і перестрахування

38 779 400 грн

Всього страхових виплат зі страхування і перестрахування

1378%

Темп приросту страхових платежів за рік

123 000 грн

Фінансовий результат компанії